استخدام میتواند فرآیند دلهره آور برای هر شرکتی باشد،اگر میخواهید بهترین و درست ترین کارمند را بدون استرس استخدام کنید،انتخاب و همکاری با شرکت پایا (آموزش ،مشاوره و پژوهش) مسیر قابل توجهی از این فرایند را برای شما هموار خواهد کرد.

ما در زمینه استخدام نیروی مناسب،توسعه مهارت نیروی انسانی و بهبود فرهنگ محل کار به شما کمک خواهد کرد.

جهت درخواست نیرو برای سازمان/شرکت خود فرم زیر را با دقت تکمیل فرمایید