دپارتمان مالی و سرمایه
اگر انبار دار و یا مسئول سفارشات خارجی و یا کارپرداز سازمانتان هستید و یا به این مشاغل علاقمند هستید این دوره مناسب شماست
دریافت و بایگانی سفارشات کالا
درخواست خرید کالا پس از کنترل موجودی
اخذ گزارش از موجودی انبار
الویت بندی درسفارشات
انجام سفارش به روش های نوین و الکترونیکی