مجوز دوره های آموزشی

چنانچه متقاضی ثبت نام در دوره ی آموزشی و یا تنها متقاضی دریافت مدرک فنی حرفه ای رشته به خصوصی هستید، از طریق لیست زیر میتوانید رشته مورد نظر خود را پیدا کنید و درخواست ثبت آن را به دپارتمان آموزش بدهید.

توجه کنید شرکت پایا تنها مجوز برگزاری و صدور مدرک رشته های مندرج در لیست زیر را دارد و تنها در صورت موجود بودن رشته در لیست زیر امکان صدور گواهینامه آن را دارد.