توضیحات مهم
قبل از شروع آزمون به نکات زیر توجه فرمایید
  • لطفا اسامی را با دقت بررسی و از تاریخ و ساعت برگزاری آزمون خود مطمئن شوید.
  • در اولین فرصت و با هماهنگی قبلی نسبت به دریافت کارت ورود به آزمون خود از مرکز آموزش پایا اقدام فرمایید.
  • همراه داشتن کارت ورود به جلسه، کارت شناسایی معتبر، ماسک، دستکش و محلول ضدعفونی الزامیست.
  • آزمون رأس ساعت ذکر شده برگزار میگردد و از ورود افرادی که بعد از ساعت مقرر در محل آزمون حاضر شوند جلوگیری میشود.
  • آزمون تئوری با سیستم انجام خواهد شد و نمره منفی ندارد.
  • جهت تسریع در روند میتوانید نام خود را سرچ کنید.