خدمات شرکت پایا را بررسی کنید

آکادمی ورزشی پایا

به شما راه سلامت و ورزش را می آموزد

اطلاعات بیشتر

خدمات آموزش

برنامه ریزی و کنترل آموزش

اطلاعات بیشتر

خدمات مشاوره

هدایت و توسعه کار آفرینی

اطلاعات بیشتر

خدمات پژوهش

مطالعات امکانسنجی و توسعه طرح ها

اطلاعات بیشتر

ما به کمک تجربه، هر کاری را به پایان می رسانیم

شرکت پایا چگونه می تواند به شما کمک کند؟

خدمات مشاوره

_

خدمات مشاوره شرکت پایا در قالب راهنمایی ها و توصیه هایست که به مشتریان کمک می کنه تا مسائل و مشکلات و فرصت هاشون را به بهترین شکل  شناسایی و تحلیل کنن و درنتیجه با بدست آوردن بهترین راهکار بتوانن مسائل را حل و آن ها را به فرصت تبدیل کنن.

خدمات آموزش

_

شرکت پایا سعی کرده که با توجه به اهمیت آموزش در توانمند سازی فرد و سازمان با ارائه خدمات نوین آموزشی و با کیفیت و متناسب با نیاز مشتریان به آن ها در افزایش مهارت کمک کنه تا آینده ای بهتر را برای خود رغم بزنن.

خدمات پژوهش

_

با توجه به اهمیت و ضرورت پژوهش شرکت پایا سعی کرده با ارائه خدمات پژوهشی، مسائل و مشکلات مشتریان را شناسایی کنه و با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره متناسب با این مشکلات راهکارهای مناسب را پیدا و ارتباطات موثر با مراکز علمی و پژوهشی ایجاد کند.

سازمان فنی و حرفه ای
انتخاب
بنیاد شهید و ایثارگران
کمیته امداد امام خمینی
مجتمع فولاد مبارکه
شهرداری اصفهان
تعاون و کار و رفاه اجتماعی