درباره پایا...

درباره پایا

آموزش ، مهمترین ابزار توانمندسازی در دنیای امروز است و تاریخ نشان میدهد که پیشرفت نسل انسان ، حاصل یـادگیری و دانش افزایی است. شرکت پایا با اعتقاد به اهمیت انکارناپذیر آموزش در توانمندسازی و مسیر تعالی فـردی و سـازمانی بـر ایـن باور است که هیچ لحظه ای از زندگی انسان خالی از آموزش و یادگیری نیست.

در این راستا ، شرکت پایا هموار سعی نمود با ارائه خدمات آموزشی با کیفیت همـراه و همگـام مشـتریان در توانمندسـازی و رشد و توسعه مهارت های فردی و سازمانی بود و از طریق ارائه آموزش هـای نـوین و کـاربردی بـر اسـاس نیازهـای آموزشـی مشتریان ، برای ساختن آینده ای پایدار ، گام بردارد و در برابر این مهم نسبت به جامعه و مشتریان خود احساس مسئولیت مینماید.

ماموریت

ما با ارائه خدمات مشاوره، آموزش و پژوهش در زمینه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی و بهره گیری از دانش روش و سرمایه های انسانی متخصص و متعهد سعی داریم نقشی موثر در توانمندسازی، ارزش آفرینی و آماده کردن نیروی کار برای سازمان ها و کسب کار، توسعه و بهبود کسب و کار پایدار مهارت های فردی و سازمانی داشته باشیم. 

استراتژی ها

پایا از سال 1381 در قالب یک مجتمع فنی و حرفه ای آزاد با هدف ارائه آموزشهای مهارتی در رشته های فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی شروع به کار کرد و تا سال 1386 مجتمع آموزشی پایا در رشته های IT ، مالی و بازرگانی و مدیریت و صنایع را توسعه داد.

از سال 1386 به منظور توسعه ی خدمات و زمینه های فعالیت خود ،همچنین نیازهای مشتریانش به “شرکت تعاونی خدمات آموزشی و مشاوره ای و پژوهشی مدیریت همیاران اندیشه ساز پایا” بسط داده شد و علاوه بر خدمات آموزشی، مشاوره و پژوهش در زمینه ی کسب و کار را به سبد خدمات خود افزود.

امروز پایا با تکیه بر دانایی و توانایی سرمایه های انسانی خود اعم از مدیران،کارکنان،مشاوران و مدرسان مجرب،همچنین بهره گیری از دانش روز دنیا با هدف کسب و کار به “توانمند سازی و مهارت آموزی پایدار” با ایجاد و راه اندازی دپارتمان تخصصی کارافرینی و مدیریت کسب و کار و سرلوحه قرار دادن اصول اخلاقی حرفه ای ،خدمات مشاوره،آموزش پژوهش خود را با تمرکز بر توانمند سازی و توسعه مهارت های فردی و سازمانی ارائه می نماید.

خدمات آموزش
خدمات پایا

آموزش ، مهمترین ابزار توانمندسازی در دنیای امروز است و تاریخ نشان میدهد که پیشرفت نسل انسان ، حاصل یـادگیری و دانش افزایی است. شرکت پایا با اعتقاد به اهمیت انکارناپذیر آموزش در توانمندسازی و مسیر تعالی فـردی و سـازمانی بـر ایـن باور است که هیچ لحظه ای از زندگی انسان خالی از آموزش و یادگیری نیست.در این راستا ، شرکت پایا هموار سعی نمود با ارائه خدمات آموزشی با کیفیت همـراه و همگـام مشـتریان در توانمندسـازی و رشد و توسعه مهارتهای فردی و سازمانی بود و از طریق ارائه آموزش هـای نـوین و کـاربردی بـر اسـاس نیازهـای آموزشـی مشتریان ، برای ساختن آینده ای پایدار ، گام بردارد و در برابر این مهم نسبت به جامعه و مشتریان خود احساس مسئولیت می نماید.

خدمات آموزشی شرکت پایا با تکیه بر توانمندی تیمی متشکل از طراحان آموزشی، مدرسان مجرب و کارشناسان متخصص و بهره گیری از مباحث آموزشی روز دنیا در راستای ارزش آفرینی پایدار برای مشتریان میباشد.

افتخارات و مجوزها
Previous
Next
پیمایش به بالا
اسکرول به بالا
لطفا اطلاعات را با دقت تکمیل فرمایید

درخواست شما برای کارشناسان ما ارسال و با شما تماس خواهند گرفت

با ما در ارتباط باشید