مجوز دوره های آموزشی

چنانچه متقاضی ثبت نام در دوره ی آموزشی و یا تنها متقاضی دریافت مدرک فنی حرفه ای رشته به خصوصی هستید، از طریق لیست زیر میتوانید رشته مورد نظر خود را پیدا کنید و درخواست ثبت آن را به دپارتمان آموزش بدهید.

توجه کنید شرکت پایا تنها مجوز برگزاری و صدور مدرک رشته های مندرج در لیست زیر را دارد و تنها در صورت موجود بودن رشته در لیست زیر امکان صدور گواهینامه آن را دارد.

ردیفرشتهحرفهکد استانداردساعت آموزشی
1امورمالی وبازرگانیکوچینگ توسعه فردی و کسب و کار524920450010111/00114
2امورمالی وبازرگانیمسئول فروش332230450090002/00110
3امورمالی وبازرگانیمتصدی صدور بیمه های مسئولیت332130450110001/0086
4امورمالی وبازرگانیکارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری332130450080001/00100
5امورمالی وبازرگانیکارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی332130450040001/0095
6امورمالی وبازرگانیکارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص332130450060001/0065
7امورمالی وبازرگانیکارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو332130450070001/0045
8امورمالی وبازرگانیکارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی332130450090001/00158
9امورمالی وبازرگانیکارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص332130450050001/00104
10امورمالی وبازرگانیحسابداری پیشرفته431120450020011/0088
11امورمالی وبازرگانیحسابدار صنعتی درجه 1241140450030001/00150
12امورمالی وبازرگانیحسابدار بهای تمام شده431120450090001/00340
13امورمالی وبازرگانیبیمه گر بیمه های بازرگانی*2/1/25/41-4120
14امورمالی وبازرگانیارزیابی اسناد بیمه ای332130450010011/0080
15فناوری اطلاعاتتوسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با Word Press732120530020001/00340
16فناوری اطلاعاتمدیر seo251340531370001/00220
17فناوری اطلاعاتکارور Illustrator732120530170001/0090
18فناوری اطلاعاتتولید محتوای آموزشی با Camtasia Studio251340530620011/0048
19فناوری اطلاعاتتولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی732120530050001/00570
20فناوری اطلاعاتبازاریابی الکترونیکی122130530050011/0064
21فناوری اطلاعاتتولید و محتوا با نرم افزار Storyline732120530180001/00110
22فناوری اطلاعاتبرنامه نویسی Python251340530260001/0020
23فناوری اطلاعاتبرنامه نویس MVC251440530100001/00115
24فناوری اطلاعاتMicrosoft Publisher 2016351130531040081/0050
25فناوری اطلاعاتبرنامه نویسی Kotlin برای توسعه اندروید251340530000011/0081
26فناوری اطلاعاتبرنامه نویسی زبان JavaScript732120530190011/0090
27فناوری اطلاعاتکاربر گرافیک رایانه ای با InDesign732120530080001/00250
28فناوری اطلاعاتبرنامه نویس C#(Windows Application)*251340530170001/00100
29فناوری اطلاعاتبرنامه نویس C#(Web Application)*251340530180001/00100
30فناوری اطلاعاتبرنامه نویس ASP.NET251340530220001/0090
31خدمات آموزشیمدیریت زمان235140490010051/0040
32خدمات آموزشیخلاقیت و نوآوری در محیط کار242340490010012/0040
33خدمات آموزشیتهیه و تدوین پروپوزال264140490030021/0040
34خدمات آموزشیبرنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی121340490000011/0022
35امور اداریمسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه431220430010001/00110
36صنعت ورزشمدیریت بازاریابی و فروش در صنعت فوتبال (مقدماتی)342230910000481/0064
37صنعت ورزشبهکارگیری اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات در صنعت فوتبال342230910000411/0064
38صمعت ورزشمدیریت منابع انسانی در صنعت فوتبال342230910000061/0064
39خدمات حقوقیمتصدی معاملات املاک333431090010001/00216
40خدمات حقوقیمتخصص دعاوی اداری341131090010001/00120
41خدمات حقوقیتنظیم قراردادهای کنسرسیوم،جوینتونچر و مشارکت های عمومی-خصوصی بین اللملی261941090000041/0030
42خدمات حقوقیتنظیم قرادادهای صنعتی،انتقال تکنولوژی و لیسانس بین المللی261941090000031/0030
43خدمات حقوقیتنظیم قراددهای تجاری (قراردادهای فروش،نمایندگی،توزیع و قرادادهای واگذاری)بین المللی261941090000021/0030
44خدمات حقوقیتنظیم قراردادهای پیمانکاری (ساخت وساز) بین المللی261941090000011/0030
45مدیریت صنایعممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت311930370080001/00130
46مدیریت صنایعمدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار primavera project planner214140370060031/0040
47مدیریت صنایعمدیریت بهروه وری214140370050051/0055
48مدیریت صنایعمدیر تضمین کیفیت214140370050001/00111
49مدیریت صنایعمدیر برنامه ریزی و کنترل تولید132140370030001/00230
50مدیریت صنایعکنترل فرایند آماری (SPC)754320370010011/0060
51مدیریت صنایعکاربرد نرم افزار آماری Minitab در کنترل فرایند آماری311930370050021/0035
52مدیریت صنایعطرح ریزی سیستم ERP242140370010111/0080
53مدیریت صنایعطراحی سیستم یکپارچه مدیریت (IMS)214140370050021/0090
54مدیریت صنایعشش سیگما214140370080031/0055
55مدیریت صنایعسپرست سیستم نگهداری و تعمیرات214140370010001/00290
56مدیریت صنایعسرپرست انبار عمومی432120370010001/00220
57مدیریت صنایعتهیه برنامه استراتژیک242140370010051/0060
58مدیریت صنایعتفکر سیستمی در سازمان ها214140370050061/0040
59مدیریت صنایعپیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد ohsas18001214140370050031/0084
60مدیریت صنایعپیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM214140370050011/0075
61فناوری اطلاعاتمونتاژکار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی (کارو دانش)3/1/92/52-880
62فناوری اطلاعاتکاروری EXCEL252140531290011/0057
63فناوری اطلاعاتکاروری WORD351130531040061/0050
64فناوری اطلاعاتکاروری UNIX251240531220011/0056
65فناوری اطلاعاتکارور اتوکد (کار و دانش)3/1/60/62-1120
66فناوری اطلاعاتکارور Photoshope732120530160001/0090
67فناوری اطلاعاتکارور LOGICWORK311430531190011/0024
68فناوری اطلاعاتکارور Flash MX (کار و دانش)3/1/46/61-196
69فناوری اطلاعاتکاروری Dreamweaver*251340531110011/0070
70فناوری اطلاعاتکارور CORELDRAW (کار و دانش)4/1/54/62-160
71فناوری اطلاعاتکارور AUTO CAD5/1/60/62-1128
72فناوری اطلاعاتکارور ACCESS252140531060001/00132
73فناوری اطلاعاتکاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShope732120530120001/00420
74فناوری اطلاعاتکاربر بانک اطلاعاتی SQL Server-Access*252140531020001/00180
75فناوری اطلاعاتکاربر اتوماسیون اداری732120530150001/00230
76فناوری اطلاعاتکاربر ICDL732120530140001/00130
77فناوری اطلاعاتطراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش)3/1/43/66-1190
78فناوری اطلاعاتطراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با dsMax3216640531050001/00230
79فناوری اطلاعاتطراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)3/1/51/66-1200
80فناوری اطلاعاتشهروند الکترونیکی (E-Citizen)*2/5/1/24/42/-377
81فناوری اطلاعاترایانه کار نرافزار POWER POINT (کار و دانش)3/1/34/61-116
82فناوری اطلاعاترایانه کار Visual Interdev2/1/45/61-1104
83فناوری اطلاعاترایانه کار MS-OUTLOOK351130530720011/0013
84فناوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه 11-041-53-251398
85فناوری اطلاعاترایانه کار DIRECTOR (کار و دانش)2/1/47/61-180
86فناوری اطلاعاترایانه کار CIW (کار و دانش)3/1/57/26-0300
87فناوری اطلاعاتتوسعه دهنده وب با PHP251340530610001/00130
88فناوری اطلاعاتتوسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql732120530030001/00370
89فناوری اطلاعاتپروتکل TCP/IP252340530750011/0024
90فناوری اطلاعاتبرنامه نویسی با Matlab251140530900031/0045
91فناوری اطلاعاتاستفاده از نرم افزار SPSS درجه 2251140530740011/0024
92فناوری اطلاعاتاستفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2251140530780011/0024
93فناوری اطلاعاتاستفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1251140530790011/0024
94فناوری اطلاعاتاستفاده از نرم افزار SPSS درجه 1251140530730011/0024
95فناوری اطلاعاتاستفاده از نرم افزار Comfar251940531830021/0050
96فناوری اطلاعاتاستفاده از FIREWORK216620530710011/0072
97فناوری اطلاعاتMicrosoft Excel 2016351130531040021/0060
98خدمات آموزشیمشاوره و هدایت آموزشی235140490010071/0050
99خدمات آموزشیمشاوره تآسیس آموزشگاه242340490010041/0069
100خدمات آموزشیمشاور مشاغل242340490010001/00383
101خدمات آموزشیمدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد134530490020001/00100
102خدمات آموزشیکارشناس آموزش235140490010001/00155
103خدمات آموزشیپداگوژی235140490010012/0090
104خدمات آموزشیآمادگی شغلی333330490000011/0045
105امور اداریمدیر میانی121240430040001/00110
106امور اداریمدیر پایه121230430030001/00140
107امور اداریمدیر ارشد121240430050001/00120
108امور اداریمدیریت رفتار سازمانی121240430030011/0060
109امور اداریمدیر منابع انسانی121240430010002/00200
110امور اداریکارشناس طبقه بندی مشاغل242340430020001/0095
111امور اداریکارشناس امور اداری242340430010001/00140
112امور اداریطراحی و تدوین فرم های اداری سازمانی441620430030021/0040
113امور اداریتوانمند سازی کارکنان121240430020021/0040
114امور اداریارتباطات سازمانی121240430020031/0064
115امور مالی و بازرگانینماینده فروش بیمه332130420020001/0068
116امور مالی و بازرگانیمعامله گر بورس های کالایی332430450020001/0046
117امور مالی و بازرگانیمعامله گر بورس اوراق بهادار331130450010001/0054
118امور مالی و بازرگانیمسئول سفارشات332330450070001/00160
119امور مالی و بازرگانیمسئول صادرات و واردات332430450030001/00170
120امور مالی و بازرگانیمدیر کسب و کار الکترونیکی242440450010001/00130
121امور مالی و بازرگانیمدیر ارشد کسب و کار MBA242340450010001/00500
122امور مالی و بازرگانیمدیریت مالی121140450010011/0088
123امور مالی و بازرگانیمدیریت ارتباط با مشتری (CRM)332230450090011/0066
124امور مالی و بازرگانیمدیر حسابداری فروش241140450040001/00140
125امور مالی و بازرگانیمدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1332230450040001/0079
126امور مالی و بازرگانیمدیر بازاریابی و فروش122140450010002/00178
127امور مالی و بازرگانیکارآفرینی با رویکرد KAB (سطح مقدماتی)524920450010031/0050
128امور مالی و بازرگانیکارآفرینی با رویکرد KAB (سطح تکمیلی)524920450010041/0050
129امور مالی و بازرگانیکارآفرینی با رویکرد KAB (سطح کامل)524920450010051/00100
130امور مالی و بازرگانیکارآفرینی SYB243140450010031/0050
131امور مالی و بازرگانیفروشنده *1/1/35/51-4130
132امور مالی و بازرگانیشناسایی اصول بازار سرمایه331130450010021/0055
133امور مالی و بازرگانیشناسایی اصول نوآوری باز در کسب و کارهای نوآورانه242240450010011/00100
134امور مالی و بازرگانیرایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش)5/1/18/10-196
135امور مالی و بازرگانیحسابدار مالیاتی*1/1/14/10-1110
136امور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)5/2/15/10-1130
137امور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی تکمیلی*1/3/1/15/10-1150
138امور مالی و بازرگانیحسابدار صنعتی درجه 2 *3/2/12/10-1140
139امور مالی و بازرگانیحسابداری دولتی241140450050012/00100
140امور مالی و بازرگانیحسابدار حقوق و دستمزد*4/1/34/39-3120
141امور مالی و بازرگانیتحلیلگری بنیادی (فاندامنتال)331130450020031/0070
142امور مالی و بازرگانیتحلیل تکنیکال بورس331140450020042/0080
143امور مالی و بازرگانیتحلیلگر بورس اوراق بهادار331130450020001/00120
144امور مالی و بازرگانیبازاریابی تلفنی524220450010011/0024
145امور مالی و بازرگانیبازاریاب332230450010002/00150
146امور مالی و بازرگانیبازاریاب بیمه332130450010001/0090
اسکرول به بالا
لطفا اطلاعات را با دقت تکمیل فرمایید

درخواست شما برای کارشناسان ما ارسال و با شما تماس خواهند گرفت

با ما در ارتباط باشید